Badanie USG bioder u niemowląt

Staw Biodrowy zbudowany jest z panewki utworzonej przez kość miedniczną i główki którą tworzy głowa kości udowej. Człowiek rodzi się z nie w pełni wykształconymi stawami biodrowymi, Kość miedniczna jest już częściowo skostniała i składa się z 3 kości : biodrowej, kulszowej i łonowej, złączonych chrząstką. Kości stykają się przez chrząstkę w centrum panewki stawu biodrowego i w tym miejscu odbywa się najbardziej intensywny wzrost. Głowa kości udowej jest do 3-4 miesiąca życie w całości zbudowana z chrząstki, dopiero po tym terminie pojawia się w jej centrum ognisko kostnienia, które z wiekiem powiększa się.

Z uwagi na potencjalne patologie tej okolicy wykonuje się badanie profilaktyczne USG stawów biodrowych niemowląt. Badanie USG jest dla dzieci nieszkodliwe, wykonane delikatnie nie prowokuje dzieci do płaczu.

Najczęstszą patologią, którą chcemy wykluczyć jest dysplazja stawu biodrowego. Rzadko zdarza się zwichnięcie wrodzone lub rozwojowe stawu biodrowego Standardowo przyjęto termin badania profilaktycznego 6 tydzień, 12 tydzień i 4 miesiąc życia. Dziecko jest badane manualnie już na oddziale noworodkowym pod kątem ewentualnej batologii biodra. W przypadkach wątpliwych badanie USG wykonuje się wcześniej.

Badanie USG biodra wykorzystuje fakt, że chrzęstna głowa kości udowej przepuszcza ultradźwięki i pozwala ocenić ukształtowanie panewki i wzajemny stosunek głowy i kości udowej. Standardową metodą oceny ukształtowania biodra jest metoda Graffa. Bierzemy tu pod uwagę ukształtowanie dachu kostnego i chrząstnego składających się na panewkę oraz położenie centrum i kształt głowy kości udowej. Normą jest stopień I a i I b. Stopień II a jest to stan fizjologicznej dysplazji, który jest w dalszym ciągu normą do końca 3 miesiąca życia, po tym czasie zmienia nazwę na II b. Stopień III i IV są już ewidentną patologią i wymagają leczenia.

W przypadkach patologicznych i wątpliwych wykonuje się również zdjęcia rtg stawów biodrowych.

Dla prawidłowego rozwoju stawów biodrowych bardzo ważne jest właściwe postępowanie z noworodkiem.

NIE WOLNO WIĄZAĆ NÓŻEK RAZEM. Należy też unikać ciasnych rożków i becików które zbliżają uda do siebie. Dziecko powinno mieś nóżki swobodne, lub utrzymywane szeroko w odwiedzeniu stawów biodrowych . Jest to tzw. szerokie pieluchowanie.

Leczenie dysplazji stawów biodrowych polega najczęściej na założeniu ortezy utrzymującej biodra w odwiedzeniu. Stosujemy tu szelki Pavlika, szynę Koszli , najczęściej jedna używamy poduszkę Freyki.