Terapia fibryną bogatopłytkową I-PRF, A-PRF

Terapia fibryną bogatopłytkową I-PRF, A-PRF ta jest modyfikacją terapii osoczem bogatopłytkowym. Różnica polega na tym, że nie używamy tutaj środków przeciwkrzepliwych i dlatego po podaniu osocze może skrzepnąć dzięki zawartej w nim fibrynie, tak jak krzepnie naturalna krew. Ponadto dzięki małym przeciążeniom przy wirowaniu w osoczu utrzymają się nieuszkodzone komórki macierzyste i leukocyty co zwiękasz potencjał gojenia.