Terapia Orthokine

Metodę tę stosujemy już od roku. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to metoda skuteczna i bezpieczna. Terapia polega na wstrzyknięciu pacjentowi białek mających działanie przeciwzapalne, wytworzonych z własnej krwi pacjenta. Zaletą metody jest to, że białka pochodzące z własnej krwi nie zawierają żadnych obcych substancji.

Wskazania: zapalenie stawu, zwyrodnienie stawu, uszkodzenie ścięgien, zespół zamrożonego barku.

Opis metody:

Krew od pacjenta pobierana jest do specjalistycznych i opatentowanych strzykawek EOT®II. Konstrukcja strzykawki powoduje, że komórki pobranej krwi są pobudzane do produkcji białek przeciwzapalnych – wśród których główną rolę odgrywa tzw. antagonista receptora interleukiny-1 (IL-1Ra).

Pod wpływem kontaktu krwi ze specjalnie spreparowaną, apirogenną powierzchnią szklaną, w trakcie inkubacji dochodzi do gwałtownego nasilenia syntezy białek o działaniu przeciwzapalnym m. in. antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra), czynników wzrostu jak IGF, TGF-β, PDGF, FGF). Proces syntezy białek w inkubatorze przebiega w temperaturze 37 o C i trwa 6-9 godzin. Oddzielanie od skrzepu krwi surowicy z nowopowstałymi białkami przeciwzapalnymi. W procesie odwirowania krwi po inkubacji otrzymuje się pozbawioną komórek surowicę. Surowica zawiera znacznie zwiększone stężenie własnego białka IL-1Ra i innych białek przeciwzapalnych. Jest to tzw. autologiczna kondycjonowana surowica – ACS Z jednego pobrania krwi otrzymuje kilka porcji kondycjonowanej surowicy, która jest następnie używana do serii wstrzyknięć, zawsze u tego samego pacjenta od którego krew została pobrana. Pierwsze wstrzykniecie surowicy może być wykonane jeszcze tego samego dnia co pobranie krwi. Do kolejnych wstrzyknięć nie ma konieczności ponownego pobierania krwi – uzyskane za pierwszym razem porcje kondycjonowanej surowicy przechowuje się bowiem w stanie zamrożonym w temperaturze – 20°C i po rozmrożeniu są one wykorzystywane do kolejnych wstrzyknięć.

Surowica z nowopowstałymi białkami ochronnymi zostaje oddzielona od skrzepu krwi.

1-3 razy w tygodniu wykonywany jest zastrzyk w staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu.