Terapia płytkowymi czynnikami wzrostu, ACP, PRP

We krwi ludzkiej znajdują się substancje wspomagające gojenie. Stąd o dawna wykorzystywano ją w postaci iniekcji krwi własnej w celach terapeutycznych. Największą aktywność czynników wspomagających gojenie zwanych czynnikami wzrostu stwierdzono w płytkach krwi. W ostatnich latach opracowano szereg metod aseptycznego separowania płytek krwi w postaci osocza bogatopłytkowego, które następnie wstrzyknięte w miejsce zaburzonego gojenia uwalniają płytkowe czynniki wzrostu.

Czynniki wzrostu są to białka, powodujące stymulację procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po uszkodzeniu, pobudzają one migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

W ortopedii czynniki wzrostu (osocze bogatopłytkowe) są stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięśnie i ścięgna. W warunkach operacyjnych stosuje się czynniki wzrostu jako działanie wspomagające w leczeniu stawów rzekomych kości, w rekonstrukcjach więzadeł w kolanie, czy szyciu zerwanego ścięgna Achillesa. Najczęściej jednak stosujemy czynniki wzrostu w ambulatoryjnym leczeniu zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.

Terapię czynnikami wzrostu stosuje się w szczególności w związku z następującymi problemami zdrowotnymi:

 • łokieć tenisisty,
 • łokieć golfisty,
 • kolano skoczka,
 • zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa,
 • ostroga piętowa- entezopatia rozcięgna podeszwowego,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych,
 • choroby przyczepów ścięgien do kości,
 • urazy mięśni.

Terapia:

Pacjent jest kwalifikowany do zabiegu przez lekarza prowadzącego. Pobierane jest około 40 ml krwi żylnej, z której uzyskuje się frakcje osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi (osocze bogatopłytkowe), zawierające czynniki wzrostu. Dzięki wykorzystaniu USG powstały preparat podawany jest bezpośrednio w uszkodzone miejsce, co ma istotne znaczenie ze względu na lokalne działanie czynników. Terapia czynnikami wzrostu jest dla organizmu pacjenta bezpieczna, ponieważ są one wytwarzane wyłącznie z krwi samego pacjenta, więc nie dochodzi do transmisji chorób wirusowych czy reakcji uczuleniowej.

Przeciwwskazania do podania płytkowych czynników wzrostu:

 • choroby krwi,
 • nowotwory,
 • ciąża,
 • laktacja,
 • leczenie niektórymi rodzajami antykoagulantów.

 


Sprawdź cenę >>

 

Masz pytania? – Napisz do Nas!


  prp katowice chrzanów