Artroskopia stawu skokowego

Artroskopia stawu skokowego została rozwinięta w latach 90-tych. Szczególnie zasłużył się Nijk van Dijk u którego byłem na kursie w 2004. Tą metodą możemy mieć wgląd w staw skokowy, możemy usunąć osteofit lub zwłóknienia blokujące ruch w stawie np. Meniscoid, możemy również opracować ogniska uszkodzenia chrząstki oraz wykonać przeszczep hodowli chondrocytów lub mikrofrakturację dna ubytku chrząstki.