ORTHOPÄDISCHE VERSORGUNG

w trakcie porady przymierzamy i uczymy używania ortez, kul do chodzenia, wkładek.

Kule łokciowe:
zawsze ich brakuje, kiedy nagle są potrzebne. Jednocześnie bardzo ważne jest, żeby pacjent nauczył się chodzić przy ich pomocy: bez obciążania lub z częściowym obciążaniem chorej kończyny, po schodach, po nierównościach. Nasi pacjenci mogą zaopatrzyć się u nas w kule oraz mogą nauczyć się chodzenia z ich pomocą pod okiem rehabilitanta.

Wkładki Ortopedyczne:
Różne choroby stóp, deformacje wrodzone i nabyte stóp oraz kolan i bioder wymagają różnych indywidualnie dostosowanych wkładek do butów lub ortez. Możemy to osiągnąć różnymi metodami,np. typowymi wkładkami występującymi w kilku rodzajach lub wkładkami lub butami wykonywanymi metodami rzemieślniczymi w zakładach zaopatrzenie ortopedycznego przez ortotyków. Jednak najwłaściwszy dobór wkładki zapewnia lekarz na podstawia postawionej przez siebie diagnozy. W ustaleniu diagnozy pomogają badania obrazowe RTG, MRI, oraz podoskopia. Dzięki zastosowaniu termo-formowalnych ortez stopy ICB MEDICAL lekarz ma możliwość wykonania na miejscu w czasie wizyty wkładek, które uzna za najwłaściwsze. Wkładki te są formowane po rozgrzaniu w bucie ze stopą pacjenta, a co ważniejsze później w miarę korygowania się stopy, wkładki można ponownie formować.

Ortezy:
ortezy są to urządzenia, które najczęściej wykorzystujemy do unieruchomienia stawów lub zapewniania stabilności stawu przy możliwości ruchu. Istotne jest aby pacjent nosił właściwą ortezę i we właściwy sposób według zaleceń lekarza. Dlatego proponujemy pacjentom na miejscu kilka ortez, a inne możemy sprowadzić według zapotrzebowania w ciągu kilku dni.

Gipsy syntetyczny i tradycyjny:
Co to jest gips każdy wie, jednak gips syntetyczny jest rzadziej dostępny (na pewno nie na SOR). Pozwala on osiągnąć unieruchomienie stawów z większym komfortem dla pacjenta. Zaleta to: lekkość, trwałość, łatwiejsze odprowadzenie wilgoci ze skóry lub po przypadkowym zamoczeniu oraz po zakończeniu okresu bezwzględnego unieruchomienia odpowiednio rozcięty pozwala uzyskać ortezę lub łuskę stabilizującą indywidualnie formowaną. Nadal jednak ma zastosowanie gips tradycyjny, np. do repozycji złamań do czasu ustąpienia obrzęku lub u mniej zamożnych pacjentów.