Diagnostyka podologiczna

PRACOWNIA PODOSKOPII

Komputerowe Badanie Stóp. Analiza statyczna i dynamiczna stóp oraz postawy ciała.

Badanie wykonuję mgr rehabilitacji i radiologii, Analizę przeprowadza dr Bogdan Wziętek.

Badanie pozwala zbadać rozłożenie nacisku w różnych miejscach stopy na podłoże oraz rzut środka ciężkości na podłoże, dzięki czemu możemy lepiej diagnozować przyczyny bólu stóp oraz stawów i kręgosłupa. Pozwala nam to również lepiej wykonać wkładki ortopedyczne