Diagnostyka RTG

W naszym Centrum Medycznym ARTROSKOP na parterze znajduje się pracownia RTG wyposażona w amerykański aparat RTG od firmy Quantum wraz z nowoczesnym cyfrowym detektorem Vivix. W pracowni wykonywane są zdjęcia układu kostnego, jamy brzusznej oraz płuc. Dodatkowym atutem pracowni jest możliwość wykonania zdjęć typu Stitching
(kręgosłupa bądź też kończyn długich), dzięki którym możliwe jest uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w całość. Zdjęcia
te wykorzystywane są w ortopedii i w diagnostyce skrzywień kręgosłupa.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy pracowni RTG:
Poniedziałek: 9:00-20:00
Wtorek 9:00-15:00
Środa 9:00-15:00
Czwartek 12:00-20:00
Piątek 9:00-15:00

Badanie zewnętrzne prosimy umawiać telefonicznie przez rejestrację pod numerem: 32236177.

 

RTG

Klasycznym zastosowaniem promieniowania X jest radiografia, za której pomocą można zobrazować każdą część ciała. Zaletą tego badania jest doskonałe uwidocznienie układu szkieletowego, co pozwala zdiagnozować wszelkiego rodzaju złamania, zwyrodnienia
i przemieszczenia kości. Badanie to, polega na naświetleniu wiązką promieni rentgenowskich istotnego w danej sytuacji obszaru anatomicznego. Wygenerowane przez lampę rentgenowską promienie X częściowo przenikają przez ciało pacjenta, a następnie padają na specjalną matrycę złożona z elementów rejestrujących promieniowanie rentgenowskie, zwaną detektorem, która zmienia promieniowanie rentgenowskie na sygnał elektryczny. Dzięki zastosowaniu radiografii cyfrowej możliwe jest uzyskanie zdjęcia rentgenowskiego w formie cyfrowej, co znacznie przyspiesza proces diagnostyczny.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

W przypadku większości badań rentgenowskich nie jest wymagane wcześniejsze specjalne przygotowanie ze strony pacjenta.
Wyjątek stanową badania kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego oraz jamy brzusznej. Gazy znajdujące się w jamie brzusznej mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość otrzymanego zdjęcia, dlatego też, zaleca się by dzień przed wykonaniem badania stosować dietę lekkostrawną oraz unikanie spożywania napojów gazowanych. Dodatkowo dzień wcześniej zaleca się zażyć środek eliminujący gazy (np. Espumisan), który dostępny jest w aptece bez recepty, natomiast w dniu samego badania należy się stawić na czczo, co w przypadku tego badania oznacza powstrzymanie się od wszelkiego jedzenia i picia kawy bądź herbaty czy też napojów gazowanych do momentu wykonania badania, można jednak wypić niewielką ilość wody niegazowanej. NIE NALEŻY POMIJAĆ PRZYJĘCIA PORANNEJ PORCJI PRZYJMOWANYCH NA STAŁE LEKÓW!

 

NA BADANIE NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty w celu identyfikacji pacjenta
2. Skierowanie w wersji papierowej
3. W przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia należy zabrać również książeczkę zdrowia dziecka.

 

PRZEBIEG BADANIA

PACJENCI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MUSZĄ STAWIĆ SIĘ NA BADANIE W TOWARZYSTWIE RODZICA BĄDŹ TEŻ OPIEKUNA PRAWNEGO.
Po identyfikacji pacjenta technik elektroradiologii bądź też elektroradiolog musi go zarejestrować w systemie. Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje świadomą zgodę na wykonanie badania, a w przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest podpisanie dodatkowego oświadczenia, w celu wykluczenia bezwzględnego przeciwwskazania jakim jest ciąża.
Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie odzieży oraz biżuterii która przysłania badaną okolicę i pozostawienie jej oraz swoich rzeczy osobistych w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.
W przypadku posiadania przez pacjenta w okolicach badanych dużych elementów metalowych (piercing bądź też implanty) należy poinformować technika elektroradiologii bądź też elektroradiologa wykonującego badanie.
Samo badanie trwa kilka minut i jest bezbolesne. W pracowni RTG elektroradiolog bądź też technik elektroradiologii układa pacjenta w odpowiedniej pozycji. W przypadku niektórych badań pacjent może zostać poinformowany o konieczności chwilowego wstrzymania oddechu.
W celu poprawnego wykonania zdjęcia oraz zmniejszenia ryzyka jego powtarzania, a co za tym idzie, ponownego narażenia pacjenta na promieniowanie konieczne jest, aby pacjent stosował się do poleceń personelu odpowiedzialnego za wykonanie badania. PODCZAS BADANIA PACJENT NIE MOŻE SIĘ RUSZAĆ.

CIĄŻA A RTG

W przypadku gdy pacjentka podejrzewa bądź też jest w ciąży należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie lekarza kierującego oraz technika elektroradiologii bądź też elektroradiologa, który ma wykonać badanie.
Badanie RTG u kobiet ciężarnych wykonywane jest jedynie w przypadku gdy korzyści wynikające z badania przewyższają jego potencjalne skutki tzn. w sytuacji zagrażającej życiu
i zdrowiu pacjentki oraz płodu. Podczas takiego badania wykorzystywane są specjalne osłony minimalizujące ryzyko wpływu promieniowania na płód.

CZY PROMIENIOWANIE X JEST SZKODLIWE?

Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem jonizującym. Z biologicznego punktu widzenia zjawisko jonizacji jest niekorzystne dla organizmów żywych, jednak bezpieczeństwo zależy od dawki napromieniowania oraz rodzaju tkanki, która uległa napromieniowaniu.
W środowisku można znaleźć około 60 materiałów radioaktywnych, które uznawane
są za naturalne źródła promieniowania, z czego jeden z tak zwanych gazów szlachetnych – radon (86Rn) pełni największą rolę w narażeniu ludzi na naturalne źródła promieniowania jonizującego. Ze względu na obecność promieniowania w środowisku komórki organizmów żywych są w stanie poradzić sobie ze szkodliwymi skutkami promieniowania poprzez naprawienie uszkodzonych struktur komórki.
Ryzyko uszkodzenia komórek związane jest bezpośrednio z dawką otrzymaną podczas ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Jednostką dawki skutecznej, która określa stopień narażenia ciała na promieniowanie jonizujące jest Sivert (Sv). Średni poziom promieniowania naturalnego, czyli pochodzącego ze środowiska w Polsce wynosi 2,5 mSv na rok.
Dla porównania dawki w rentgenodiagnostyce po pojedynczym badaniu to tysięczne części siwerta. Negatywny wpływ promieniowania X zauważalny jest dopiero w przypadku o wiele większych dawek np. wykorzystywanych w radioterapii. Nie należy jednak zapominać
o negatywnych skutkach promieniowania, dlatego też podczas badania stosowane są specjalne ołowiane osłony ochrony indywidualnej pacjenta, które zmniejszają ryzyko wystąpienia negatywnych skutków. Należy również pamiętać, że ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania z względu na bezpieczeństwo płodu.