Miejscowe znieczulenie pooperacyjne po artroskopii kolana

Bogdan Wziętek, Marek Jędrysik, Henryk Noga
Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Oddział Urazowo-Ortopedyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju

STRESZCZENIE

Ból pooperacyjny jest nadal dużym problemem w chirurgii. W artroskopii analgezja pooperacyjna jest podwójnie ważna: po pierwsze poprawia komfort pacjenta, po drugie blokuje odruch bólowy i pozwala na wczesny ruch w stawie zapobiegający zanikom mięśniowym, które często prowadzą do błędnego koła bólowego ograniczenia ruchomości.

Technikę znieczulenia pooperacyjnego bupiwakainą stosujemy od wiosny 1998. Technika polega na podaniu dostawowym w ostatnim etapie zabiegu 20 ml 0,5% bupiwakainy z adrenaliną w stężeniu 1: 200000. Dren zawiązuje się, a podciśnienie podłącza się dopiero po 2 godzinach.

Dostawowe podanie bupiwakainy z adrenaliną zastosowaliśmy u ok. 300 osób. Pacjenci do zabiegu byli znieczulani ogólnie wziewnie lub przewodowo: iniekcją podpajęczą 3ml 0,5% Bupiwakainy.

Porównaliśmy nasilenie bólu w czasie 48 godzin po zabiegu w grupie badanej: 30 osób i w grupie kontrolnej 10 osób. Pacjenci wypełnili ankietę opisującą stopień nasilenia bólu w skali VAS od 0 do 10 co godzinę od 1 do 6 godziny po zabiegu, a nastepnie o 18.00, 21.00, 24.00, 6.00 następnego dnia, 12.00, 18.00, 24.00 i na trzeci dzień od zabiegu o 6.00.

Zaobserwowaliśmy wyraźne zmniejszenie bólu pooperacyjnego w pierwszej dobie po zabiegu. Pacjenci rzadziej prosili o leki przeciwbólowe (podawane na żądanie). Pacjenci chętniej wykonywali ćwiczenia izometryczne w pierwszej dobie po zabiegu i wcześniej podejmowali ruch w kolanie. Rutynowo po usunięciu drenażu stosowaliśmy ciągły ruch bierny.

Nie zaobserwowaliśmy żadnych powikłań związanych ze stosowaną procedurą.

WNIOSKI

  1. Dostawowe podanie bupiwakainy z adrenaliną zmniejsza ból po operacjach artroskopowych.
  2. Bupiwakaina utrzymuje się w błonie maziowej stawu także po podłączeniu drenażu Redona.
  3. Arytmogenne działanie adrenaliny nie pozwala na stosowanie tej metody u pacjentów z zaburzeniami rytmu.

dr n. med. Bogdan Wziętek
GABINETY ORTOPEDYCZNE ARTROSKOP

Layer 50