Terapia komórkami macierzystymi LipoGems

W listopadzie 2016 wykonaliśmy pierwszy zabieg Lipogems w naszym ośrodku. Pacjent pięćdziesięcioletni poddał się zabiegowi z powodu bólu kolana na tle zwyrodnieniowym. Pobrano tłuszcz z powłok brzusznych, który po opracowaniu podano do kolana. Na kontroli po 2 miesiącach stan kolana był dobry, ustąpił wysięk w stawie, a pacjent stwierdził zupełne ustąpienie bólu.

Czym jest LIPOGEMS?

Lipogems jest oczyszczoną i mechanicznie przetworzoną tkanką tłuszczową pobraną od pacjenta w drodze liposukcji, a następnie implantowaną w miejsce zmienione chorobowo, gdzie wymagana jest regeneracja i naprawa uszkodzonej tkanki.

Właściwości LIPOGEMS

Lipogems oprócz tkanki tłuszczowej zawiera liczne naczynia włosowate, w których znajdują się komórki okołonaczyniowe zwane perycytami. W drodze mechanicznego rozdrobnienia tkanki tłuszczowej, tkanka wraz z naczyniami ulega fragmentacji, czego konsekwencją jest uwalnianie perycytów, które następnie przetwarzają się w Mezynchymalne Komórki Macierzyste. Posiadają one zdolność przekształcania się w różne wyspecjalizowane komórki: chrząstki,mięśni, kości, ścięgna, więzadła i tłuszcz.

LIPOGEMS w ortopedii i medycynie sportowej

Komórki macierzyste mają unikatową możliwość przekształcenia się w wyspecjalizowane komórki każdej tkanki organizmu, a także działają przeciwzapalnie stwarzając odpowiednie warunki do regeneracji tkankowej.
Technologia Lipogems pozyskująca komórki macierzyste w drodze cienkoigłowej liposukcji, umożliwia otrzymanie dużej ilości komórek liczonych w milionach, co pozwala na zastosowanie jej w terapii regeneracyjnej, mającej na celu odbudowę zniszczonej tkanki. Dotychczas stosowane metody nie pozwalały na osiągniecie takich ilości komórek lub wymagały kilkutygodniowej hodowli komórkowej w warunkach laboratoryjnych, co ograniczałozastosowanie kliniczne.
Procedura Lipogems polega na pobraniu tkanki tłuszczowej z wybranej okolicy, a następnie po krótkim przygotowaniu, wstrzykuje się gotowy preparat w chorobowo zmienione miejsce. Implantowany preparat wzmacnia naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Zabieg może odbywać się w znieczuleniu miejscowym lub osób wrażliwych w dożylnym. Jedną z głównych zalet metody Lipogems jast jego mała inwazyjność, jednoczasowość (brak konieczności namnażania komórek w laboratorium) i mało traumatyczny przebieg procedury. Zabieg Lipogems nie wymaga hospitalizacji oraz umożliwia wyjscie pacjenta do domu w ciągu kilku godzin od jego zakończenia.

Główne wskazania do zastosowania Lipogems:
Zmiany degeneracyjne stawów i ściegien,
Entezopatie (tj. łokieć tenisisty i golfisty, kolano skoczka
Rekonstrukcje tkanek kostnych i chrzęstnych.

http://lipogems.eu/lipoaspiration-system.html


lipogems